Zeeflora en –fauna herstellen, rif voor rif

In 2012 werd Coral Restoration Foundation (CRF) uitgenodigd om de lokale rif restauratiegroep op Bonaire te helpen bij het ontwikkelen van een restauratieprogramma. Nadat de Eilandsraad eerder dat jaar de vergunning verleende, reisden Ken Nedimeyer, oprichter van CRF, Denis Nedimeyer en personeelsleden van CRF naar Bonaire om te werken aan de Coral Restoration Foundation Bonaire (CRFB), oorspronkelijk gesponsord door Buddy Dive Resort. Sindsdien is CRFB uitgegroeid tot een zelfstandig opererende stichting met vele successen in het kweken en uitzetten van 20.000 Staghorn en Elkhorn-koralen terug naar riffen rond het eiland.

Nu maakt Coral Restoration Foundation Bonaire weer een stap en wordt Reef Renewal Bonaire.

In het begin verzamelde de stichting samen met het Bonaire National Marine Park en vrijwilligers van Buddy Dive Resort verschillende genetische stammen van staghorn (Acropora cervicornis) en elkhorn (Acropora palmata) koraal. Deze koralen werden gecontroleerd en onderhouden door de stichting op Bonaire en vormden de basis van de kwekerij. De koralen worden regelmatig gedeeld om nieuwe generaties van elke genetische stam te produceren. Door een breed scala aan genetische stammen te verzamelen, zorgt de stichting ervoor dat bij het uitzetten van de koralen op de riffen, deze ook bijdragen aan de diversiteit en veerkracht van dat rif.
De stichting is uitgegroeid tot een onafhankelijk opererende stichting en heeft daarmee meer steun gekregen van de lokale duikgemeenschap. Naast Buddy Dive Resort – de oprichtende partner – wordt de stichting nu onders-teund door vier andere duikcentra op het eiland.

Alle aangesloten duikcentra ondersteunen het doel van stichting om de bestaande genetische diversiteit van staghorn en elkhorn koralen te behouden, een kwekerij op te zetten en een her-stelprogramma te maken voor de ondiepe riffen. Ook wordt samen gewerkt met de gemeenschap om landgerelateerde verstoring van het milieu op te sporen en te verminderen.
De kwekerijen en restauratiesites die door elke duikwinkel worden onderhouden, worden niet alleen gebruikt om koralen te produceren en terug te plaatsen naar de riffen, maar ook om duikers te trainen in het onderhouden van de kwekerijen en het transplanteren van koralen.
Dankzij de hulp van de ondersteunende duikcentra en vrijwilligers, groeien er op elk willekeurig moment meer dan 13.000 koralen in de kwekerijen en sinds 2013 zijn 20.000 van deze gekweekte koralen uitgezet op de aange-taste riffen rond het eiland.

Gezien de urgentie van de bedreigingen waarmee onze riffen worden geconfronteerd, evolueert de basis. Veerkrachtige riffen zijn complexe ecosystemen die afhankelijk zijn van zowel genetische diversiteit als een diversiteit aan soorten.
Coral Restoration Foundation Bonaire wordt Reef Renewal Bonaire en zal datgene wat werkt behouden en tegelijkertijd nieuwe, innovatieve technieken toevoegen om de riffen van Bonaire de helpende hand te bieden op ecologische schaal. Hierbij richt men zich niet alleen op genetische diversiteit, maar ook op de diversiteit aan soorten. Het herstel van de koraalriffen van Bonaire to de veerkrachtige gezonde ecosystemen die ze vroeger waren, zal een gemeenschapsinspanning blijven.

Duik voor het goede doel! Bezoek de wekelijkse presentatie op Buddy Dive Resort en neem deel aan een van de Reef Renewal-activiteiten. U leert alle technieken om koraal te herstellen, te werken in een kwekerij, koralen te fragmenteren en ze uit te zetten naar de restauratiesites.

De hoofdproductie kwekerij bevindt zich buiten Klein Bonaire, waar de publieke toegang beperkt is en de groeiende koralen zo min mogelijk worden gestoord. Er bevindt zich een andere kwekerij op het hoofdeiland van Bonaire, bij de Buddy’s Reef, noordelijke en zuidelijke kant. Deze kwekerij bomen, geplaatst op een diepte van 6 m/20 ft worden niet alleen gebruikt om koralen te produceren, maar ook om Koraal Restauratie Duikers te trainen. De kwekerij bij Buddy’s Reef is toegankelijk voor duikers vanaf de wal bij het Buddy Dive Resort.

Neem deel aan de Koraal Restauratie diavoorstelling bij Buddy Dive Resort, wordt een Koraal Restauratie Duiker en duik met een streven! U zult leren over alle koraal restauratie technieken, het werken in de kwekerij, het fragmenteren van koralen en het transplanteren naar de restauratielocaties.

Reef Renewal Cursussen